นักฟิสิกส์ปกป้องความถูกต้องของสมการ Stokes-Einstein ในระบบสิ่งมีชีวิต

นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยอาร์คันซอได้ปกป้องความถูกต้องของสมการ Stokes-Einstein ซึ่งเป็นหนึ่งในสมการที่มีชื่อเสียงที่สุดของ Albert Einstein เนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีววิทยา งานวิจัยนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจการดื้อยาปฏิชีวนะและคุณสมบัติทางกลของเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น 14 กรกฎาคม 2022 มหาวิทยาลัยอาร์คันซอ การทำงานกับโปรตีนในแบคทีเรียที่มีชีวิต Yong Wang ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก Fulbright College of Arts and Sciences...